Contact Us
Call 0-2402-8067, 08-8258-3434
Search
  
  • #
"ด้วยปณิธาน และจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่"
“เรามุ่งมั่น ก้าวเป็น E-Marketplace อันดับหนึ่งของเมืองไทยและก้าวสู่การเปิดการค้า
AEC อย่างเต็มภาคภูมิ” เราต้องการพลิกประวัติศาสตร์ E-Marketplace ของไทย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน “เราต้องมีจำนวนสินค้าภายในเว็บไซต์
มากกว่า 5,000,000 รายการ ภายใน 3 ปี รวมถึง “จำนวนสถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
มากกว่า 100,000 ราย ภายใน 2 ปี"
TAC
Contact Us Contact Us
กฎหมายการลงทุนพม่า
เมื่อพม่าเปิดประเทศ โดยมีการปฏิรูปทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง พม่าจึงเป็นเป้าหมายที่น่าเข้าไปแสวงหาโอกาสทาง...
บริษัท ลัคกี้มิตซู จำกัด
ช่วยได้เยอะมาก เพราะทาง B2BThai.com มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ ลูกค้ารู้จักชื...