Contact Us
Call 0-2402-8067, 08-8258-3434
Search
  
  • #
"ด้วยปณิธาน และจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่"
“เรามุ่งมั่น ก้าวเป็น E-Marketplace อันดับหนึ่งของเมืองไทยและก้าวสู่การเปิดการค้า
AEC อย่างเต็มภาคภูมิ” เราต้องการพลิกประวัติศาสตร์ E-Marketplace ของไทย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน “เราต้องมีจำนวนสินค้าภายในเว็บไซต์
มากกว่า 5,000,000 รายการ ภายใน 3 ปี รวมถึง “จำนวนสถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
มากกว่า 100,000 ราย ภายใน 2 ปี"
TAC
Contact Us Contact Us
การจัดซื้อ คืออะไร ? ( What is...
การจัดซื้อ คือ การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป...
บริษัท ฟาส ฟอร์เวิร์ด อินโฟ จำ...
ระบบการทำงานน่าสนใจ และไม่เหมือนใคร มีระบบ matching เมื่อเวลาที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาทางศูนย์ข้อความ บริษัทเราไ...