Contact Us
Call 0-2402-8067, 08-8258-3434
Search
  
  • #
"ด้วยปณิธาน และจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่"
“เรามุ่งมั่น ก้าวเป็น E-Marketplace อันดับหนึ่งของเมืองไทยและก้าวสู่การเปิดการค้า
AEC อย่างเต็มภาคภูมิ” เราต้องการพลิกประวัติศาสตร์ E-Marketplace ของไทย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน “เราต้องมีจำนวนสินค้าภายในเว็บไซต์
มากกว่า 5,000,000 รายการ ภายใน 3 ปี รวมถึง “จำนวนสถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
มากกว่า 100,000 ราย ภายใน 2 ปี"
TAC
Contact Us Contact Us
5 ปีที่รอคอย...ความสำเร็จกำลัง...
เมษายน 2555 ปีใหม่ไทย เป็นวันที่ b2bthai.com ตัวใหม่ได้ออนไลน์อีกครั้ง เป็นเวลาเดียวกันกับที่ alibaba.com ประก...
บริษัท ลัคกี้มิตซู จำกัด
ช่วยได้เยอะมาก เพราะทาง B2BThai.com มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ ทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ ลูกค้ารู้จักชื...