Contact Us
Call 0-2402-8067, 08-8258-3434
Search
  
  • #
"ด้วยปณิธาน และจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่"
“เรามุ่งมั่น ก้าวเป็น E-Marketplace อันดับหนึ่งของเมืองไทยและก้าวสู่การเปิดการค้า
AEC อย่างเต็มภาคภูมิ” เราต้องการพลิกประวัติศาสตร์ E-Marketplace ของไทย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน “เราต้องมีจำนวนสินค้าภายในเว็บไซต์
มากกว่า 5,000,000 รายการ ภายใน 3 ปี รวมถึง “จำนวนสถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
มากกว่า 100,000 ราย ภายใน 2 ปี"
TAC
Contact Us Contact Us
Focus ตั้งแต่จุดแรก บุคลากร ขอ...
ซิลิกอน วัลเล่ย์ ของเมืองไทย และตามรอยความสำเร็จโมเดลระดับโลก Infosys Model คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเรา การ...
บริษัท เจ.เอส.ยูไนเต็ด จำกัด
B2BThai มีส่วนช่วยให้ลูกค้าได้จดจำแบรนด์และชื่อของบริษัทมากขึ้น ประทับใจในการบริการ ให้บริการหลังการขายดีมาก ม...