เปิดโอกาสธุรกิจด้วยตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)

 

 

มีท่านผู้อ่านเขียนเมล์มาถามว่า e-Marketplace คืออะไร จริงๆ ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ E-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจของ e-Commerce ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการเปิดตลาดของผู้ประกอบการไปยังทั่วโลกที่มีต้นทุนถูกที่สุด 

 • เป็นตัวกลางให้ผู้ซื้อ (Buyers) และผู้ขาย (Sellers) ได้พบปะ เพื่อทราบถึงโอกาสในทางธุรกิจของแต่ละฝ่าย
 • เป็นตัวกลางในการและเปลี่ยนข้อมูล สินค้า บริการ และการจ่ายเงินตามธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นจากการซื้อขายสินค้า และบริการ 
 • เป็นผู้กำหนดกติกา กฎระเบียบ ในการเข้าใช้บริการ e-Marketplace เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการและธุรกรรม
 • เพื่ออำนวยความสะดวกและความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและสะดวกใน การใช้บริการมากขึ้น 

ซึ่งตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) เป็นการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์การค้าขาย แลกเปลี่ยน และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของตลาดรูปแบบดั้งเดิมดังต่อไปนี้ 

 • เนื่องจากการประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ e-Marketplace ทำให้การเข้าถึงข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 • e-Marketplace ช่วยให้ต้นทุนในการค้นหาข้อมูลต่ำลง เนื่องจาก e-Marketplace จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็น 
 • ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย 
 • ลดระยะเวลาของการติดต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยน และการตัดสินใจในการทำธุรกรรม 
 • e-Marketplace ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่ไม่ต้องพบปะในสถานที่เดียวกัน

ตัวอย่าง e-Marketplace ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจได้ 

อีเบย์ (eBay)

 

 

 

eBay ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดย ปิแอร์ โอมิดดียาร์ ที่เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็น e-Marketplace ประเภท Exchange แบบ Consumer-To-Consumer (C-To-C) รายย่อยที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ (รหัส: EBAY) 

การวางขายของใน eBay ใช้ลักษณะการประมูลสินค้าเป็นหลักโดยสินค้าที่วางขายมีตั้งแต่ ของสะสม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่ง รถยนต์ ซึ่งมีการขายกันทุกวันสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าหายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า ของสะสมหลายอย่างได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนใน eBay เนื่องจากตลาดของผู้ซื้อและผู้ขายที่มารวมตัวกันมากพอ ที่ทำให้เกิดมีการซื้อขายเกิดขึ้น การจ่ายเงินใน eBay สามารถทำได้หลายระบบขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทาง eBay เองมีบริการระบบ PayPal ซึ่ง อำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายโดยหักเงินส่วนหนึ่งเข้ากับทาง PayPal เอง eBay ได้กำหนดประเภทสินค้าที่ห้ามวางขายในตลาดกลางของ eBay เองดังต่อไปนี้ 

 • บุหรี่และยาสูบต่างๆ 
 • ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
 • อาวุธ และกระสุน
 • อวัยวะมนุษย์
 • สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ เสื้อฟุตบอลปลอม,นาฬิกาปลอม
 • สินค้าของฝ่ายนาซี 

สินค้าที่แพงที่สุดในอีเบย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2545) ที่มีการซื้อขายกัน คือผลงานของ Prince of Tyre ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ ของปี พ.ศ. 2209 (ค.ศ. 1666) ราคา £5 ล้าน สำหรับสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีการซื้อขายกันคือเรือดำน้ำของสมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง วางขายโดยเมืองหนึ่งในเขตนิวอิงแลนด์ 

อาลีบาบา (www.alibaba.com)

 

 

Alibaba เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Business-To-Business (B-To-B) ที่ก่อตั้งโดย Jack Ma ที่เมืองหางโจว

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮังเส็งของฮ่องกง (หมายเลข HKSE: 1688) Alibaba ถือได้ว่าเป็น e-Marketplace ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอันหนึ่งของโลก ปัจจุบัน Alibaba ได้รับการจัดอันดับเป็น e-Marketplace อันดับหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างผู้ขาย (Supplier) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับตลาดโลก

ในเดือนสิงหาคม 2548 Yahoo.com ได้เจรจาซื้อหุ้น 40% ของ Alibaba เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิการบริหาร Yahoo China ให้กับ Alibaba ปัจจุบัน Alibaba เป็นตลาดกลางแห่งโลกไซเบอร์ที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบการกว่า 7 ล้านแห่ง จาก 200 ประเทศกับผู้ประกอบการจีนอีก 2 ล้านราย ในการร่วมกันดำเนินธุรกิจค้าขายกันบนโลกออนไลน์ ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากมูลค่าทางตลาดของ Alibaba หลังจากร่วมมือกับยาฮู (Yahoo.com) แล้ว ได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,250 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ช่องทางของ e-Markeplace ในการขยายช่องทางธุรกิจไปยังทั่วโลกได้โดยมีต้นทุนที่ถูกที่สุดครับ เนื่องจากตัวอย่างของ e-Marketplace ทั้งสองข้างต้น มีผู้ใช้งานจากทั่วโลก และเทคโนโลยีด้านไอทีสามารถช่วยให้เรามีช่องทางการตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

 

 

Credit : www.oknation.net

 364
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์