เปิดโอกาสธุรกิจด้วยตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)

 

 

มีท่านผู้อ่านเขียนเมล์มาถามว่า e-Marketplace คืออะไร จริงๆ ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ E-Marketplace หรือ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในประเภทธุรกิจของ e-Commerce ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการเปิดตลาดของผู้ประกอบการไปยังทั่วโลกที่มีต้นทุนถูกที่สุด 

 • เป็นตัวกลางให้ผู้ซื้อ (Buyers) และผู้ขาย (Sellers) ได้พบปะ เพื่อทราบถึงโอกาสในทางธุรกิจของแต่ละฝ่าย
 • เป็นตัวกลางในการและเปลี่ยนข้อมูล สินค้า บริการ และการจ่ายเงินตามธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นจากการซื้อขายสินค้า และบริการ 
 • เป็นผู้กำหนดกติกา กฎระเบียบ ในการเข้าใช้บริการ e-Marketplace เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการและธุรกรรม
 • เพื่ออำนวยความสะดวกและความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและสะดวกใน การใช้บริการมากขึ้น 

ซึ่งตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) เป็นการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์การค้าขาย แลกเปลี่ยน และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของตลาดรูปแบบดั้งเดิมดังต่อไปนี้ 

 • เนื่องจากการประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ e-Marketplace ทำให้การเข้าถึงข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 • e-Marketplace ช่วยให้ต้นทุนในการค้นหาข้อมูลต่ำลง เนื่องจาก e-Marketplace จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็น 
 • ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย 
 • ลดระยะเวลาของการติดต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยน และการตัดสินใจในการทำธุรกรรม 
 • e-Marketplace ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่ไม่ต้องพบปะในสถานที่เดียวกัน

ตัวอย่าง e-Marketplace ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจได้ 

อีเบย์ (eBay)

 

 

 

eBay ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดย ปิแอร์ โอมิดดียาร์ ที่เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็น e-Marketplace ประเภท Exchange แบบ Consumer-To-Consumer (C-To-C) รายย่อยที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ (รหัส: EBAY) 

การวางขายของใน eBay ใช้ลักษณะการประมูลสินค้าเป็นหลักโดยสินค้าที่วางขายมีตั้งแต่ ของสะสม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่ง รถยนต์ ซึ่งมีการขายกันทุกวันสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าหายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า ของสะสมหลายอย่างได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนใน eBay เนื่องจากตลาดของผู้ซื้อและผู้ขายที่มารวมตัวกันมากพอ ที่ทำให้เกิดมีการซื้อขายเกิดขึ้น การจ่ายเงินใน eBay สามารถทำได้หลายระบบขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทาง eBay เองมีบริการระบบ PayPal ซึ่ง อำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายโดยหักเงินส่วนหนึ่งเข้ากับทาง PayPal เอง eBay ได้กำหนดประเภทสินค้าที่ห้ามวางขายในตลาดกลางของ eBay เองดังต่อไปนี้ 

 • บุหรี่และยาสูบต่างๆ 
 • ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
 • อาวุธ และกระสุน
 • อวัยวะมนุษย์
 • สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ เสื้อฟุตบอลปลอม,นาฬิกาปลอม
 • สินค้าของฝ่ายนาซี 

สินค้าที่แพงที่สุดในอีเบย์ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2545) ที่มีการซื้อขายกัน คือผลงานของ Prince of Tyre ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ ของปี พ.ศ. 2209 (ค.ศ. 1666) ราคา £5 ล้าน สำหรับสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีการซื้อขายกันคือเรือดำน้ำของสมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง วางขายโดยเมืองหนึ่งในเขตนิวอิงแลนด์ 

อาลีบาบา (www.alibaba.com)

 

 

Alibaba เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Business-To-Business (B-To-B) ที่ก่อตั้งโดย Jack Ma ที่เมืองหางโจว

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮังเส็งของฮ่องกง (หมายเลข HKSE: 1688) Alibaba ถือได้ว่าเป็น e-Marketplace ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอันหนึ่งของโลก ปัจจุบัน Alibaba ได้รับการจัดอันดับเป็น e-Marketplace อันดับหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างผู้ขาย (Supplier) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับตลาดโลก

ในเดือนสิงหาคม 2548 Yahoo.com ได้เจรจาซื้อหุ้น 40% ของ Alibaba เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิการบริหาร Yahoo China ให้กับ Alibaba ปัจจุบัน Alibaba เป็นตลาดกลางแห่งโลกไซเบอร์ที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบการกว่า 7 ล้านแห่ง จาก 200 ประเทศกับผู้ประกอบการจีนอีก 2 ล้านราย ในการร่วมกันดำเนินธุรกิจค้าขายกันบนโลกออนไลน์ ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากมูลค่าทางตลาดของ Alibaba หลังจากร่วมมือกับยาฮู (Yahoo.com) แล้ว ได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,250 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ช่องทางของ e-Markeplace ในการขยายช่องทางธุรกิจไปยังทั่วโลกได้โดยมีต้นทุนที่ถูกที่สุดครับ เนื่องจากตัวอย่างของ e-Marketplace ทั้งสองข้างต้น มีผู้ใช้งานจากทั่วโลก และเทคโนโลยีด้านไอทีสามารถช่วยให้เรามีช่องทางการตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

 

 

Credit : www.oknation.net

 309
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1767 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1817 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1861 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1820 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2056 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์