รูปแบบของการตลาด E-Marketplace

 

ลักษณะของการอุตสาหกรรม (Market Industry)  

  

ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace ในลักษณะนี้จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีกลุ่มผู้เข้าใช้บริการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น www.farms.com ซึ่งเป็น Website E-Marketplace ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ หรือ www.foodmarketexchange.com เป็น Website E-Marketplace ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ เป็นต้น

 

พื้นที่ให้บริการ (Market Location)

 

ส่วนของรูปแบบการให้บริการ E-Marketplace จะมีการแบ่งแยกตามพื้นที่หรือประเทศต่างๆ ในการให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นตลาดส่วนกลางในการซื้อการขายของประเทศหรือในช่วงพื้นที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น www.BestSme.com จะเป็น E-Marketplace ของประเทศเกาหลี ที่มีการรวบรวมธุรกิจต่างๆ อย่างมากมายของประเทศเกาหลีเอาไว้รวมกัน หรือ www.bizviet.net ก็จะเป็น E-Marketplace ของประเทศเวียดนาม เป็นต้น

 

 

 

Credit : pawoot

 380
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์