รูปแบบของการตลาด E-Marketplace

 

ลักษณะของการอุตสาหกรรม (Market Industry)  

  

ใน E-Marketplace บางแห่งนั้นจะมีการแบ่งตามลักษณะอุตสาหกรรมไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจในด้านนั้นๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ E-Marketplace ในลักษณะนี้จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีกลุ่มผู้เข้าใช้บริการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น www.farms.com ซึ่งเป็น Website E-Marketplace ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ หรือ www.foodmarketexchange.com เป็น Website E-Marketplace ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ เป็นต้น

 

พื้นที่ให้บริการ (Market Location)

 

ส่วนของรูปแบบการให้บริการ E-Marketplace จะมีการแบ่งแยกตามพื้นที่หรือประเทศต่างๆ ในการให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นตลาดส่วนกลางในการซื้อการขายของประเทศหรือในช่วงพื้นที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น www.BestSme.com จะเป็น E-Marketplace ของประเทศเกาหลี ที่มีการรวบรวมธุรกิจต่างๆ อย่างมากมายของประเทศเกาหลีเอาไว้รวมกัน หรือ www.bizviet.net ก็จะเป็น E-Marketplace ของประเทศเวียดนาม เป็นต้น

 

 

 

Credit : pawoot

 319
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1767 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1817 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1861 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1820 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2056 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์