ประโยชน์ E-Marketplace

 

 

เนื่องจากการระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ในปัจจุบันสามารถอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและลูกค้าสามารถทำประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น

ด้านอำนาจซื้อ

เป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่รวมตัวกันเพื่อต้องการซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในปริมาณที่มาก ทำให้ผู้ขายรู้แนวทางในการขายสินค้าหรือบริการ ว่าจะต้องผลิตหรือจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาด หรืออาจขายสินค้าในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

ด้านกระบวนการจัดการ

ช่วยให้การค้นหาสินค้าที่ต้องการ มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า และมีการบริหารการจัดซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านลูกโซ่การซัพพลายของอุตสาหกรรม

ลูกค้าสามารถรู้ว่ามีสินค้าอะไรขาย ราคาเท่าไหร่ เช่นเดียวกับผู้ขายก็จะรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไร ในจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้ลดสินค้าที่จะเกิดการค้างในสต๊อก 

ด้านข้อมูลข่าวสารและสังคม

ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขาย รู้ทันสถานการณ์ทางการตลาดมีการสร้างกฎกติกาทางการตลาดที่ดี ซึ่งเมื่อเกิดการไม่มีคุณภาพจะทำให้ถูกต่อต้านโดยทันทีที่มีการตรวจสอบ และเกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างคู่แข่งที่ต้องการแย่งชิงลูกค้า ทำให้ลูกค้าเปรียบเทียบข้อดีของแต่ละฝ่ายและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 

 

 

Credit : learners

 535
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์