ประโยชน์ E-Marketplace

 

 

เนื่องจากการระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ในปัจจุบันสามารถอำนวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและลูกค้าสามารถทำประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น

ด้านอำนาจซื้อ

เป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่รวมตัวกันเพื่อต้องการซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในปริมาณที่มาก ทำให้ผู้ขายรู้แนวทางในการขายสินค้าหรือบริการ ว่าจะต้องผลิตหรือจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาด หรืออาจขายสินค้าในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

ด้านกระบวนการจัดการ

ช่วยให้การค้นหาสินค้าที่ต้องการ มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า และมีการบริหารการจัดซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านลูกโซ่การซัพพลายของอุตสาหกรรม

ลูกค้าสามารถรู้ว่ามีสินค้าอะไรขาย ราคาเท่าไหร่ เช่นเดียวกับผู้ขายก็จะรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไร ในจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้ลดสินค้าที่จะเกิดการค้างในสต๊อก 

ด้านข้อมูลข่าวสารและสังคม

ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขาย รู้ทันสถานการณ์ทางการตลาดมีการสร้างกฎกติกาทางการตลาดที่ดี ซึ่งเมื่อเกิดการไม่มีคุณภาพจะทำให้ถูกต่อต้านโดยทันทีที่มีการตรวจสอบ และเกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างคู่แข่งที่ต้องการแย่งชิงลูกค้า ทำให้ลูกค้าเปรียบเทียบข้อดีของแต่ละฝ่ายและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 

 

 

Credit : learners

 458
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1823 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1875 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1913 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1871 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2110 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์