E-Marketplace คืออะไร

 

 

E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace คือ เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขาย แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ - ผู้ขาย สินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้า จำนวนมาก โดยเปิดให้ผู้ซื้อ - ผู้ขายเข้ามาทำการติดต่อซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อซื้อ - ขาย รูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางการค้า และตอบสนอง ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กิจกรรมทางการตลาดกระบวนการซื้อ - ขาย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจุบันด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการใช้เว็บไซต์

E-Marketplace เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดนั้นก่อให้เกิดผลดีมากมายแก่ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ดังนี้

ผลดีต่อผู้ซื้อ

 • ลดต้นทุน และระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อ
 • ควบคุมกระบวนการจัดซื้อได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
 • สร้างโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจ ค้นหาผู้ขายได้อย่างหลากหลาย
 • เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการ กระทั่งข้อมูลบริษัท เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
 • สามารถลงประกาศซื้อ เพื่อให้ผู้ขายติดต่อเสนอการขายได้

ผลดีต่อผู้ขาย

 • ลดระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด โปรโมทสินค้าแหล่งเดียวกระจายไปทั่วโลก
 • ลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
 • ลดข้อจำกัดด้านองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น พื้นที่ร้าน พนักงานขาย เป็นต้น
 • ลดต้นทุนในการนำเสนอการขาย
 • ระบบสนับสนุนทำให้การขายสินค้าและบริการเป็นเรื่องง่าย
 • สร้างโอกาสทางการค้าตลอด 24 ชั่วโมงใน  7 วัน
 • ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการได้ทั่วทุกมุมโลก

 

 

บริการต่างๆ ใน E-Marketplace

ปัจจุบันมีเว็บไซต์ E-Marketplace เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเว็บไซต์ E-Marketplace เหล่านั้น มีการให้บริการขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย สามารถทำการติดต่อซื้อขายกัน สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้บริการขั้นพื้นฐานเหล่านั้นมีดังนี้บริการใน E-Marketplace ส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่จะช่วยทำให้การค้าขาย ระหว่างกัน โดยรูปแบบของบริการที่ E-Marketplace ส่วนใหญ่มีให้บริการในแต่ละเว็บไซต์ของตน เช่น

 • สารบัญธุรกิจ ( Business Directory )

คือ สารบัญรายชื่อของธุรกิจแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก 

 • ประกาศความต้องการทางธุรกิจ ( Trade Leads )

คุณสามารถประกาศต้องการซื้อ สินค้า วัตถุดิบหรือต้องการขายสินค้าของคุณ ลงในส่วนนี้ได้ โดยสามารถกรอกรายละเอียดและใส่รูปภาพสินค้าของคุณ ทำให้ผู้ค้า - ขายกับคุณทั่วโลกสามารถเห็นความต้องการของคุณ และทำติดต่อและทำการค้ากับคุณได้โดยตรง

 • E-Catalog หรือ แคตตาล็อกออนไลน์

เปรียบเสมือนหน้าแสดงรายการสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบการแสดงผล ออกตามหมวดหมู่สินค้า หรือ รูปแบบธุรกิจ ทำให้สมาชิกเว็บไซต์สามารถทำการเลือกดูสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจได้อย่างง่ายดาย และตรงตามความต้องการมากขึ้นที่ตนเองสนใจได้อย่างง่ายดาย และตรงตามความต้องการมากขึ้น

 • ประกาศความต้องการซื้อ-ขายสินค้า และบริการ

สมาชิกเว็บไซต์ E-Marketplace สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงประกาศแสดงสินค้า (ประกาศขาย) เพื่อให้ข้อมูลแสดงในระบบ E-Catalog หรือกรอกแสดงคำประกาศซื้อ เพื่อประกาศความต้องการซื้อ (ประกาศซื้อ) ได้ภายในเว็บไซต์

 • การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย

ข้อมูลประกาศขาย และประกาศซื้อข้างต้นสะดวกในการค้นหาสินค้า และบริการ หรือความต้องการซื้อ ของทั้ง

ผู้ขายและผู้ซื้อ สามารถทำการติดต่อเพื่อแสดงความต้องการ ได้ทันทีภายในเว็บไซต์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขายกันในที่สุดแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขายกันในที่สุด

 • บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บไซต์ E-Marketplace ส่วนใหญ่ มีบริการให้ผู้ใช้งานจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงข้อมูล บริษัท หรือข้อมูลการติดต่อได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจ

 

 

 

Credit : thailandsupply

 653
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1768 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1817 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1861 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1820 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2056 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์