E-Marketplace คืออะไร

 

 

E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace คือ เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ - ขาย แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลผู้ซื้อ - ผู้ขาย สินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้า จำนวนมาก โดยเปิดให้ผู้ซื้อ - ผู้ขายเข้ามาทำการติดต่อซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อซื้อ - ขาย รูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางการค้า และตอบสนอง ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กิจกรรมทางการตลาดกระบวนการซื้อ - ขาย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจุบันด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการใช้เว็บไซต์

E-Marketplace เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดนั้นก่อให้เกิดผลดีมากมายแก่ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ดังนี้

ผลดีต่อผู้ซื้อ

 • ลดต้นทุน และระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อ
 • ควบคุมกระบวนการจัดซื้อได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
 • สร้างโอกาสในการติดต่อทางธุรกิจ ค้นหาผู้ขายได้อย่างหลากหลาย
 • เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการ กระทั่งข้อมูลบริษัท เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
 • สามารถลงประกาศซื้อ เพื่อให้ผู้ขายติดต่อเสนอการขายได้

ผลดีต่อผู้ขาย

 • ลดระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด โปรโมทสินค้าแหล่งเดียวกระจายไปทั่วโลก
 • ลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
 • ลดข้อจำกัดด้านองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น พื้นที่ร้าน พนักงานขาย เป็นต้น
 • ลดต้นทุนในการนำเสนอการขาย
 • ระบบสนับสนุนทำให้การขายสินค้าและบริการเป็นเรื่องง่าย
 • สร้างโอกาสทางการค้าตลอด 24 ชั่วโมงใน  7 วัน
 • ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการได้ทั่วทุกมุมโลก

 

 

บริการต่างๆ ใน E-Marketplace

ปัจจุบันมีเว็บไซต์ E-Marketplace เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเว็บไซต์ E-Marketplace เหล่านั้น มีการให้บริการขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย สามารถทำการติดต่อซื้อขายกัน สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้บริการขั้นพื้นฐานเหล่านั้นมีดังนี้บริการใน E-Marketplace ส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่จะช่วยทำให้การค้าขาย ระหว่างกัน โดยรูปแบบของบริการที่ E-Marketplace ส่วนใหญ่มีให้บริการในแต่ละเว็บไซต์ของตน เช่น

 • สารบัญธุรกิจ ( Business Directory )

คือ สารบัญรายชื่อของธุรกิจแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก 

 • ประกาศความต้องการทางธุรกิจ ( Trade Leads )

คุณสามารถประกาศต้องการซื้อ สินค้า วัตถุดิบหรือต้องการขายสินค้าของคุณ ลงในส่วนนี้ได้ โดยสามารถกรอกรายละเอียดและใส่รูปภาพสินค้าของคุณ ทำให้ผู้ค้า - ขายกับคุณทั่วโลกสามารถเห็นความต้องการของคุณ และทำติดต่อและทำการค้ากับคุณได้โดยตรง

 • E-Catalog หรือ แคตตาล็อกออนไลน์

เปรียบเสมือนหน้าแสดงรายการสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์โดยมีการจัดแบ่งรูปแบบการแสดงผล ออกตามหมวดหมู่สินค้า หรือ รูปแบบธุรกิจ ทำให้สมาชิกเว็บไซต์สามารถทำการเลือกดูสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจได้อย่างง่ายดาย และตรงตามความต้องการมากขึ้นที่ตนเองสนใจได้อย่างง่ายดาย และตรงตามความต้องการมากขึ้น

 • ประกาศความต้องการซื้อ-ขายสินค้า และบริการ

สมาชิกเว็บไซต์ E-Marketplace สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงประกาศแสดงสินค้า (ประกาศขาย) เพื่อให้ข้อมูลแสดงในระบบ E-Catalog หรือกรอกแสดงคำประกาศซื้อ เพื่อประกาศความต้องการซื้อ (ประกาศซื้อ) ได้ภายในเว็บไซต์

 • การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย

ข้อมูลประกาศขาย และประกาศซื้อข้างต้นสะดวกในการค้นหาสินค้า และบริการ หรือความต้องการซื้อ ของทั้ง

ผู้ขายและผู้ซื้อ สามารถทำการติดต่อเพื่อแสดงความต้องการ ได้ทันทีภายในเว็บไซต์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขายกันในที่สุดแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขายกันในที่สุด

 • บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บไซต์ E-Marketplace ส่วนใหญ่ มีบริการให้ผู้ใช้งานจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงข้อมูล บริษัท หรือข้อมูลการติดต่อได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจ

 

 

 

Credit : thailandsupply

 760
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์