เปิดรับสมัครแล้ว พัฒนาธุรกิจคุณให้เป็นแฟรนไชส์! ปี2555

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise B2B รุ่นที่ 14 ปี 2555

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพให้นำแนวทางของระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ได้มาตรฐาน

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผน และพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง สามารถขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ และเสริมสร้างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในลักษณะผู้ขายสิทธิ์ (Franchisor) ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 3. เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ระยะเวลา หลักสูตร 117 ชั่วโมง ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนโดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการให้เข้ารับการอบรม
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 3. สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้กิจการละ 2 ท่าน
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าอบรมได้ครบตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กำหนด
 5. สามารถนำเสนอแผนงานทางธุรกิจของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
 4. หนังสือรับรองจากกิจการ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ
 5. Company Profile และรูปถ่ายแสดงสถานประกอบการและร้านสาขา 
 6. แผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาด

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ dbdapp.dbdmart.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร 0 2547 5953 โทรสาร 0 2547 5952

E-Mail : franchisedbd@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2555

Download เอกสาร :

ผู้จัดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

Credit : thaifranchisecenter.com

 1510
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1768 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1817 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1861 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1821 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2056 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์