"Thai - BISPA"เล็งผลักดันภาคธุรกิจแบบ B2Bปีนี้กว่า1พันล้าน

 

 

Thai-BISPA วันนี้เสมือนลมใต้ปีกของภาคธุรกิจไทย ที่จะขับเคลื่อนสู่การผลักดันให้เกิดการผลักดันของภาคธุรกิจแบบ B2B ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ขับเคลื่อนไปกว่า 500 ล้านบาท และในปีนี้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ได้มากว่า 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน และในอนาคตอันใกล้ Thai-BISPA ยังเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจไทยจะเติบโต ด้วยศักยภาพของบุคลากรไทย ที่มีแนวคิดในทางบวกต้องการพัฒนาตัวเองและหน่วยงานอยู่เสมอ ทำให้จะเกิดการรับมือที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับการเปิด AEC ในปี 2558

ดังนั้นในวันนี้เราต้องเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจ สร้างคุณค่า เรื่องราวของสินค้าและบริการ เกิดการพัฒนา บ่มเพาะในศักยภาพของภาคธุรกิจ ส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ซึ่งในอนาคต Thai-BISPA เชื่อมั่นว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้ของเราจะสามารถผลักดันในภาคธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ในระยะเวลาในอนาคตธุรกิจไทยจะเติบโตขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในภาพรวมของประเทศ

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดงาน

Thai - BISPA Day 2014 หวังให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความก้าวหน้าเป็นหนึ่งในอาเซียน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบนักลงทุน  พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จำนวนมาก นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยคาดว่าจะสามารถส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งในพัฒนาในศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้เป็นส่วนสำคัญ จุดแข็งในการบ่มเพาะและขับเคลื่อนทางภาคธุรกิจของประเทศในอนาคต ซึ่งเราเล็งเห็นถึงโอกาสในการก้าวสู่การขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนับจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

นางสุวิภา วรรณสาธพ นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย กล่าวว่า สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubations & Science Parks Association, Thai - BISPA) ได้จัดตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศมีมาตรฐานระดับสากล ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน พร้อมสร้างโอกาสให้มีการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ออกสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ

นางสุวิภา  กล่าวอีกว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีแนวคิดให้มีการจัดงาน Thai - BISPA Day เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการจัดตั้งสมาคมฯ และเพื่อเผยแพร่ผลงานเด่นของสมาชิกสมาคมฯ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการผลงานของสมาชิก ซึ่งมีทั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubators) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) และหน่วยงานพันธมิตรจากทั่วประเทศ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างฐาน" เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย มีการต่อยอดแนวคิด ผลิตสินค้าหรือบริการให้แตกต่างจากที่มีอยู่เดิม โดยการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับการใส่ความคิดสร้างสรรค์อันเป็นทุนทางปัญญา ซึ่งจะช่วยให้สินค้าและบริการนั้น มีความโดดเด่น น่าสนใจ ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้า รวมทั้งมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น

"ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกจำนวน 31 ราย และสมาคมฯ ได้นำนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ โดยงาน “Thai - BISPA Day 2014" ในปีนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค รวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุน ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 400 ราย แสดงให้เห็นถึงความสนใจงานวิจัยด้านต่างๆ อันอาจนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ภายในงานประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ปลากรอบ Mr. SEA, Smile feet, Olympus Innovation Technology Co., Ltd, Carligo : Car Operating System เป็นต้น และได้คัดเลือกผลงานวิจัยมานำเสนอจำนวน 10 รายจากผลงานวิจัยทั่วประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วง, ขนมจีนแห้ง, LED mask: หน้ากาก LED กระตุ้นคอลลาเจน, และถุงบรรจุชนิดละลายน้ำได้ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์และบริการในโครงการฯ เราเชื่อมั่นว่าสามารถทำให้เกิดการพัฒนา หากมีการสนับสนุนอย่างจริงจัง จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยในเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"

นางสุวิภา กล่าวสรุป

 

 

Credit : thanonline.com

 1669
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1768 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1817 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1861 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1820 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2056 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์