กระทรวงพาณิชย์ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล

 

 

กระทรวงพาณิชย์ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล  เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

 

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า งานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสู่คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นการสร้างคุณค่าให้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์และตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

ในการรับมือกับเศรษฐกิจในยุคสมัยของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต 

พร้อมนี้จะมีการรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานสากล (Franchise Standard) และการเตรียมความพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดสากล (Franchise Go Inter) รวมทั้งการปฐมนิเทศผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์พื้นฐาน รุ่นที่ 13 (Franchise B2B) 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และบุคคลทั่วไป รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วกว่าการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินทุนของตนเอง นอกจากนั้นการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจที่ดีมีมาตรฐาน สามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าวธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นที่นิยมและได้รับการพัฒนาเรื่อยมา โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทย มากกว่า 500 กิจการ มีมูลค่าทางการตลาดรวมกันจำนวน 161,016 ล้านบาท

ผู้ประกอบการธุรกิจเร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์

โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ปี 2554 ได้จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 บริษัท โดยนางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า งานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสู่คุณภาพมาตรฐานสากล

เป็นการสร้างคุณค่าให้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์และตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพ แฟรนไชส์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ในการรับมือกับเศรษฐกิจในยุคสมัยของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต

โดยช่วงเช้าเปิดการสัมมนาในหัวข้อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โอกาสและอุปสรรคสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยคุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลการเตรียมพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ กับกูรูแฟรนไชส์ คุณพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล

ช่วงบ่ายเปิดประสบการธุรกิจด้วยเสวนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์จากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น

  • ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.เอสแอนด์พีซินดิเคท 
  • คุณพีท น้อยอ่ำ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำักัด
  • คุณสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน พี ดี เฮ้าท์
  • คุณอาทิตย์ คงนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทอิงลิช จำกัด ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
  • ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร สำเภาจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

 

 

Credit : thaifranchisecenter.com

 1917
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1877 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1920 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1960 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1917 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2155 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์