หน้าที่ของ B2BThai.com

  • เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า บริการและความต้องการทางธุรกิจ ระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller)
  • เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลสินค้า ข้อมูลบริษัทของผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากไว้ในเว็บไซต์ แห่งเดียว
  • เป็นผู้กำหนดกติกา กฎระเบียบ ในการเข้าใช้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ
  • อำนวยความสะดวกทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง  การติดต่อซื้อ-ขาย  การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่รวดเร็ว และสามารถทำการติดต่อ กันได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

 

 1227
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ด้วยปณิธานและจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและช่วยเหลือธุรกิจ SME ไทย ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ด้วยเครื่องมือแห่งโลกธุรกิจไร้พรหมแดน
1037 ผู้เข้าชม
Cloud Computing คือ ระบบเก็บข้อมูลที่นำเอาข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต หรือเรียกง่ายๆ ว่าเก็บข้อมูลไว้บนอากาศ ที่สามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ
2054 ผู้เข้าชม
B2BThai.com เว็บไซต์ B2B E-Marketplace เป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและบริษัทจำนวนมากไว้ในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ - ขายสินค้า
1048 ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1877 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1920 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1959 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1916 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2155 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์