5 เคล็ดลับสำหรับการแก้ปัญหา การค้าระหว่างธุรกิจ ในระบบ E-Commerce โดย Amazon

 

 

แนวโน้มของระบบ E-Commerce กำลังร้อนแรงในตลาดการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business: B2B)ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการค้าธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Customer: B2C) โดยผู้ซื้อจะสามารถทำการซื้อขายธุรกิจของตัวเองได้คล้ายกับร้านค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำทั่วไป

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการแบบออนไลน์ (รวมไปถึง Amazon Supply) บริษัทที่ทำธุรกิจการค้าแบบ B2B จึงนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้ระบบ E-Commerce แต่บริษัทเหล่านี้ก็ต่างมีความเสี่ยงในพื้นที่ตลาด E-Commerce ที่มีบริษัททำธุรกิจการค้าแบบ B2B บริษัทอื่นๆ ใช้แบรนด์สินค้า และใช้รูปแบบในการเสนอสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในตลาด E-Commerce อยู่แล้วอีกมากมาย

มูลค่า E-commerce ในมือของเจ้าของธุรกิจ

ตามบทความของ Mashable กล่าวว่า ผู้ขายสินค้าแบบ B2C ได้เลือกที่จะย้ายออกจากกรอบการตั้งร้านค้าออนไลน์ที่ Amazon สร้างขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะตัดความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์จากเว็บไซต์ที่พวกเขาสร้างขึ้นใน Amazon เพราะปัญหาที่ว่าคือ ร้านค้าของพวกเขายังคงอยู่ใน Amazon ขณะที่พวกเขายกเลิกการใช้บริการไปแล้ว แม้ว่าร้านค้าปลีกได้หยุดการผลิตสินค้าที่มีอยู่ใน Amazonก็ตาม แต่ผู้บริโภคกลับเลือกที่จะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับผู้ค้าปลีกคนอื่นที่มีอยู่ใน Amazon แทน

แม้ว่าเรื่องราวของ Mashable จะกล่าวถึงผลกระทบเพียงที่เกี่ยวของกับการค้าแบบ B2C แต่ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า “แล้วการค้าแบบ B2B จะเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกันหรือไม่” หากพวกเขาเลือกที่จะย้ายไปทำเว็บไซต์ที่มีการใช้แบรนด์สินค้าของพวกเขา และใช้แพลตฟอร์มแบบ E-Commerceในการเสนอขายสินค้าและบริการ หลังจากอดีตเคยมีการเริ่มต้นจากการเสนอขายผ่านทาง Amazon Supply

บริษัทที่ใช้เว็บไซต์ที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง และใช้แพลตฟอร์มแบบ E-Commerce ได้รับความนิยมมากขึ้นจากผู้บริโภคในตลาดดิจิตอล ถึงแม้ว่าจะมีหลายบริษัทที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มการขายสินค้าของตนเองผ่านตลาดรูปแบบอื่น ๆ ก็ตาม

การสร้างรูปแบบการขายสินค้าแบบ E-Commerce ที่แข็งแกร่งมากขึ้น

บางบริษัทที่ใช้รูปแบบการค้า B2B ลังเลที่จะดำเนินการใช้รูปแบบการขายสินค้าแบบ E-Commerce เพราะว่ามีกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้เวลานาน ทำให้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้น แต่ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มแบบ E-Commerce มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจแบบ B2B เพราะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยการสร้างที่แพลตฟอร์มแบบ E-Commerce หากจะประสบความสำเร็จ และต้องการความแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุณจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาและโอกาสที่มาพร้อมกับการเลือกใช้แพลตฟอร์มดังต่อไปนี้

1. เลือกรูปแบบการใช้งานพื้นฐานที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความต้องการของธุรกิจ สนับสนุนเป้าหมายหลักของบริษัทคุณ โดยจัดการกับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เช่น การเลือกให้ความสำคัญของค่าใช้จ่ายระหว่าง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อให้กิจการดำเนินการหรือขายต่อไปได้ (CAPEX) กับค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการดำเนินการ (OPEX) ก็เป็นเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างระบบ E-Commerce ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความเร็วในการเข้าสู่ตลาด แน่นอนว่า E-Commerce ย่อมมีความสะดวกในการทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จัก  มีศักยภาพที่แตกต่างกับการนำเสนอโดยแพลตฟอร์มอื่น ๆ แม้ว่ามันอาจจะต้องใช้ความมีส่วนร่วมของผู้บริหารและลูกค้ามากยิ่งขึ้น จึงจะสามารถดำเนินการได้

3. บูรณการระบบ E-Commerce กับระบบที่มีอยู่ของบริษัทให้ดีที่สุด แพลตฟอร์มของ E-Commerce สามารถนำไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การเติมเต็มสินค้าของบริษัทที่มีอยู่แล้ว หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่การบูรณการของคุณอาจมีบางจุดที่ต้องเริ่มหลังจากการดำเนินการติดตั้ง แต่มันควรจะเป็นช่วงรอยต่อที่ไม่มีปัญหาทำให้การทำงานของคุณล่าช้าไป

4. คุณสมบัติและการใช้งาน แนวโน้นทางการค้าแบบ B2B เป็นการรวมคุณสมบัติการทำงานที่เกิดขึ้นจากการค้าปลีกออนไลน์ หากผู้ขายนำประสบการณ์ที่ได้จากการค้าบนเว็บไซต์แบบ B2C มาปรับใช้กับการค้าแบบ B2B เช่น ฟังก์ชั่นในการค้นหาสินค้าได้อย่างหลากหลายวิธี การเข้าเว็บไซต์ผ่าน Mobile  หรือการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น จะทำให้การค้าธุรกิจแบบ B2B มีสามารถเป็นที่นิยมได้เช่นเดียวกับการค้าธุรกิจแบบ B2C

5. การขยายระบบในอนาคตการปรับขยายของแพลตฟอร์มแบบ E-Commerce เป็นอีกปัญหาที่สำคัญในการทำธุรกิจแบบ B2B E-Commerce บ่อยครั้งที่บริษัทสร้างแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่มีข้อจำกัดทางด้านการพัฒนา แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการของเทคโนโลยีในอนาคต ที่มีความสามารถในการดำเนินการในหลายรูปแบบ หลายแพลตฟอร์ม

ดังนั้นด้วยกลยุทธ์การทำธุรกิจแบบ B2B E-Commerce คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีแบรนด์สินค้าและแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่เป็นของคุณเอง และทำให้แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่รู้จักได้ โดยสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำการตลาดแบบเดิมได้

 

 

Credit : Marketingprofs.com

 412
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1767 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1817 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1861 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1820 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2056 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์