นโยบายลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

การละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปใช้อย่างไม่สมควร ใน B2BThai.com อาจมีการระงับข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขณะที่คุณกำลังใช้งาน B2BThai.com อยู่โปรดตรวจสอบ นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขหรือมาตรการใดๆ ใน B2Bthai.com 

ต่อไปนี้คือหลักเกณฑ์บางประการที่จะช่วยให้คุณป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

  1. ไม่คัดลอกข้อมูลผู้อื่น จาก B2Bthai.com หรือแหล่งอื่นๆ มาใช้งานใน B2BThai.com โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. หากมีการคัดลอกข้อมูลผู้อื่น จาก B2Bthai.com หรือแหล่งอื่นๆ มาใช้งานใน B2BThai.com ให้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยทุกครั้ง
  3. การสร้างเป็นผลงานต้นฉบับ ทุกครั้งโดยไม่ลอกเลียนหรีอคัดลอกเนื้อหา จะช่วยป้องกันลิขสิทธิ์ข้อมูลของคุณ
  4. เคารพกฏหมายลิขสิทธิ์ ก่อนการดำเนินการใดๆ ใน B2BThai.com ให้คำนึงถึงกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆด้าน ด้วย เช่น เนื้อหา รูปภาพ ลิงค์ และการอ้างอืง เป็นต้น
 456
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเว็บไซต์ B2BThai.com เป็นชื่อที่สื่อความหมายที่ดีมากเพราะเป็นส่วนประสมของคำว่า Business- to-Business + Thai แล้วกลายมาเป็น B2BThai.com
1026 ผู้เข้าชม
B2BThai.com คือเว็บไซต์ B2B E-Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ตัวกลางที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เข้ามาพบกัน ...
2939 ผู้เข้าชม
ด้วยปณิธานและจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและช่วยเหลือธุรกิจ SME ไทย ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ด้วยเครื่องมือแห่งโลกธุรกิจไร้พรหมแดน
946 ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1767 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1817 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1861 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1820 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2056 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์