นโยบายลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

การละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปใช้อย่างไม่สมควร ใน B2BThai.com อาจมีการระงับข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขณะที่คุณกำลังใช้งาน B2BThai.com อยู่โปรดตรวจสอบ นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขหรือมาตรการใดๆ ใน B2Bthai.com 

ต่อไปนี้คือหลักเกณฑ์บางประการที่จะช่วยให้คุณป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

  1. ไม่คัดลอกข้อมูลผู้อื่น จาก B2Bthai.com หรือแหล่งอื่นๆ มาใช้งานใน B2BThai.com โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. หากมีการคัดลอกข้อมูลผู้อื่น จาก B2Bthai.com หรือแหล่งอื่นๆ มาใช้งานใน B2BThai.com ให้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยทุกครั้ง
  3. การสร้างเป็นผลงานต้นฉบับ ทุกครั้งโดยไม่ลอกเลียนหรีอคัดลอกเนื้อหา จะช่วยป้องกันลิขสิทธิ์ข้อมูลของคุณ
  4. เคารพกฏหมายลิขสิทธิ์ ก่อนการดำเนินการใดๆ ใน B2BThai.com ให้คำนึงถึงกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆด้าน ด้วย เช่น เนื้อหา รูปภาพ ลิงค์ และการอ้างอืง เป็นต้น
 626
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ก่อน ปี 2549 : จุดเริ่มต้น โปรซอฟท์ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ...
B2BThai.com เว็บไซต์ B2B E-Marketplace เป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและบริษัทจำนวนมากไว้ในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ - ขายสินค้า
B2BThai.com คือเว็บไซต์ B2B E-Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ตัวกลางที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เข้ามาพบกัน ...

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์