Contact Us
Call 0-2402-8067, 08-8258-3434
Search
  

การสร้าง “ แรงบันดาลใจ ” และ “ แรงศรัทธา “ ในการทำงาน     การสร้าง “ แรงบันดาลใจ ” และ “ แรงศรัทธา “ ในการทำงาน

        “ แรงบันดาลใจ “ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกๆคน แต่ทว่ามนุษย์เรานั้นจะใช้แรงบันดาลใจเพื่ออะไร ด้านไหน หรือสร้างมันได้อย่างไร ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม และทัศนะคติของแต่ละคนประกอบด้วย

        แรงบันดาลใจ หมายถึง สิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจ มีแรงผลักดัน และแรงขับเคลื่อนทำให้เกิดการกระทำ หรือความคิดในสิ่งที่จิตนาการ และหวังให้เกิดขึ้นได้จริง การสร้างแรงบันดาลใจนั้นจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน โดยต้องมีแรงศรัทธาเป็นตัวกระตุ้น เพราะหากเรามีแรงศรัทธาในตัวเราเอง หรือสิ่งที่เราทำแรงบันดาลใจ และความต้องการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นในตัวเรา และคนรอบข้างด้วย

        แรงบันดาลใจ และ แรงศรัทธาในการทำงานนั้นไม่ใช่แค่ตัวเราที่จะต้องเป็นจุดเริ่ม สิ่งแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือแม้กระทั่งบรรยากาศในสถานที่ทำงานก็เป็นตัวช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีด้วยเช่นกัน อาทิเช่น สถานที่ที่สวยงาม ร่มรื่น ไม่อุดอู้ สะอาด ก็จะทำให้เราอยากมาทำงาน อยากนั่งทำงาน และผลิตผลงานออกมาดีเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวของพนักงาน หรือเราเองทุกๆ คนด้วยว่า มีความรักในสถานที่ทำงานมากน้อยแค่ไหน ยิ่งเรามีความรัก ความหวงแหนในสถานที่ทำงาน โต๊ะทำงาน บรรยากาศในห้องทำงานมากเท่าไหร่ พนักงาน หรือเราทุกคนก็จะมีแรงผลักดัน แรงบันดาลใจในการช่วยกันรักษาความสะอาด และทำให้ห้องทำงานของเราน่าอยู่ อยากทำงาน และมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อบรรยากาศในการทำงานที่ดี ก็จะทำให้งานออกมาดี รวดเร็ว และประสบผลสำเร็จในที่สุด แม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่ดี เราจะหวังหรือคิดเองไม่ได้เลยว่า เพื่อนร่วมงานต้องเป็นคนดี เป็นคนอย่างที่เราต้องการ หากเราไม่ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานดีๆ เช่นกัน ดังเช่น หัวหน้างาน การได้รับคำชม การที่หัวหน้างานประพฤติดีต่อเรา เราก็จะมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น หากแต่ว่าเราจะต้องสร้างแรงศรัทธาให้ตัวเองก่อน โดยที่เราต้องมีจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายเพื่อที่จะให้งานออกมาดี ประสบผลสำเร็จโดยที่ไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จไปวันๆ เท่านั้น อีกทั้งเรื่องผลตอบแทนก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานได้เช่นกัน เพราะหากเราทำงานโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย การทำงานก็จะไม่เกิดแรงบันดาลใจ งานออกมาไม่ดี ผลงานไม่ได้ หัวหน้างานไม่เลื่อนขั้น หรือผลตอบแทนได้น้อยก็จะทำให้เราทำงานไม่มีความสุข หากทำดีการได้รับคำชม เลื่อนขั้น หรือแม้กระทั่งผลตอบแทนที่มากตามต้องการก็จะได้ดังหวัง และมีความสุขเพราะการสร้างแรงบันดาลใจนั่นเอง

        ดังนั้นการที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน จะต้องเริ่มต้นที่ความคิดของเราก่อน หากเราคิดดีผลที่ออกมาก็จะดีตาม และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีนั้น จะเป็นไปไม่ได้เลยหากเราไม่มีแรงศรัทธาในตัวเอง ในเพื่อนร่วมงาน ในสถานที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งในหัวหน้างานของเรา

        ดั่งคำที่ว่า “ แรงศรัทธาทำให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความคิดของเราเอง”บทความโดย : คุณดาริกา  พันเครือ
ประกาศบทความโดย : www.B2BThai.com
   Goal Kick!
Goal Kick!