E-Marketplace ศูนย์กลางทางการตลาดรูปแบบใหม่

E-Marketplace ศูนย์กลางทางการตลาดรูปแบบใหม่

 

 

E-Marketplace คือ Center of Marketing (ศูนย์กลางทางการตลาด) ที่มีการจัดหา รวบรวม product จากบริษัททั่วไป และร้านค้าต่างๆ ในจำนวนมาก เป็นสื่อกลางทางการตลาดในการซื้อสินค้า ขายสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

ในส่วนของ E-Marketplace ที่กล่าวถึงนี้ เป็นการทำในแบบของ website โดยที่สามมารถนำสินค้า และรายละเอียดสินค้าต่างๆ ไปไว้ใน websiteซึ่งเหมือนกับเป็น catalog ของสินค้า เพื่อให้ผู้คนที่สนใจ สามารถหาสินค้าใน website ที่จัดทำขึ้นมานี้ได้ คล้ายกับตลาดนัด แต่ที่ไม่เหมือนกันคือ เป็นตลาดนัด online ไว้สำหรับ การค้าขายกันระหว่าง ผู้ที่ทำธุรกิจ กับ ผู้ที่ทำธุรกิจอีกรายหนึ่ง มาติดต่อกันเป็นหลัก (B2B)  อีกแบบหนึ่งคือ ธุรกิจหรือร้าค้า มาติดต่อซื้อขายกับผู้บริโภค(B2C)   ผู้ที่นำข้อมูลสินค้ามาไว้ใน website  จะได้เพิ่มโอกาสทางการขาย หรือทำธุรกิจมากขึ้น จึงทำให้เป็นเหตุผลว่า Why? (ทำไม) เราต้องใช้ E-Marketplace มาช่วยในการซื้อขายของเรา 

 

 

Credit : ecitthai

 515
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์