เปิดรับสมัครแล้ว พัฒนาธุรกิจคุณให้เป็นแฟรนไชส์! ปี2555

เปิดรับสมัครแล้ว พัฒนาธุรกิจคุณให้เป็นแฟรนไชส์! ปี2555

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise B2B รุ่นที่ 14 ปี 2555

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพให้นำแนวทางของระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ได้มาตรฐาน

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผน และพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง สามารถขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ และเสริมสร้างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในลักษณะผู้ขายสิทธิ์ (Franchisor) ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 3. เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ระยะเวลา หลักสูตร 117 ชั่วโมง ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนโดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการให้เข้ารับการอบรม
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 3. สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้กิจการละ 2 ท่าน
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าอบรมได้ครบตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กำหนด
 5. สามารถนำเสนอแผนงานทางธุรกิจของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
 4. หนังสือรับรองจากกิจการ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ
 5. Company Profile และรูปถ่ายแสดงสถานประกอบการและร้านสาขา 
 6. แผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาด

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ dbdapp.dbdmart.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร 0 2547 5953 โทรสาร 0 2547 5952

E-Mail : franchisedbd@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2555

Download เอกสาร :

ผู้จัดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

Credit : thaifranchisecenter.com

 1717
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thai-BISPA วันนี้เสมือนลมใต้ปีกของภาคธุรกิจไทย ที่จะขับเคลื่อนสู่การผลักดันให้เกิดการผลักดันของภาคธุรกิจแบบ B2B ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ขับเคลื่อนไปกว่า 500 ล้านบาท และในปีนี้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ได้มากว่า 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน
1979 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง B2B MARKETING, CRM & KEY ACCOUNT MANAGEMENT วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556
1901 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
2650 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
2547 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thaitrade.com จับมือ 3 พันธมิตรเว็บ B2B ยักษ์ใหญ่ Alibaba.com, Tradeindia.com และ Tradekorea.com เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องผลักดันผู้ส่งออกไทยขยายตัวในตลาดโลก
1741 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์