เปิดรับสมัครแล้ว พัฒนาธุรกิจคุณให้เป็นแฟรนไชส์! ปี2555

เปิดรับสมัครแล้ว พัฒนาธุรกิจคุณให้เป็นแฟรนไชส์! ปี2555

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ Franchise B2B รุ่นที่ 14 ปี 2555

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพให้นำแนวทางของระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ได้มาตรฐาน

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจ วางแบบแผน และพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง สามารถขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ และเสริมสร้างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในลักษณะผู้ขายสิทธิ์ (Franchisor) ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 3. เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ระยะเวลา หลักสูตร 117 ชั่วโมง ฝึกอบรมโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนโดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการให้เข้ารับการอบรม
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 3. สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้กิจการละ 2 ท่าน
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าอบรมได้ครบตลอดหลักสูตรตามวัน เวลา ที่กำหนด
 5. สามารถนำเสนอแผนงานทางธุรกิจของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 3. หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
 4. หนังสือรับรองจากกิจการ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ
 5. Company Profile และรูปถ่ายแสดงสถานประกอบการและร้านสาขา 
 6. แผนธุรกิจ หรือ แผนการตลาด

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ dbdapp.dbdmart.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร 0 2547 5953 โทรสาร 0 2547 5952

E-Mail : franchisedbd@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2555

Download เอกสาร :

ผู้จัดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

Credit : thaifranchisecenter.com

 1640
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์