"Thai - BISPA"เล็งผลักดันภาคธุรกิจแบบ B2Bปีนี้กว่า1พันล้าน

"Thai - BISPA"เล็งผลักดันภาคธุรกิจแบบ B2Bปีนี้กว่า1พันล้าน

 

 

Thai-BISPA วันนี้เสมือนลมใต้ปีกของภาคธุรกิจไทย ที่จะขับเคลื่อนสู่การผลักดันให้เกิดการผลักดันของภาคธุรกิจแบบ B2B ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ขับเคลื่อนไปกว่า 500 ล้านบาท และในปีนี้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ได้มากว่า 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน และในอนาคตอันใกล้ Thai-BISPA ยังเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจไทยจะเติบโต ด้วยศักยภาพของบุคลากรไทย ที่มีแนวคิดในทางบวกต้องการพัฒนาตัวเองและหน่วยงานอยู่เสมอ ทำให้จะเกิดการรับมือที่ดีในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับการเปิด AEC ในปี 2558

ดังนั้นในวันนี้เราต้องเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจ สร้างคุณค่า เรื่องราวของสินค้าและบริการ เกิดการพัฒนา บ่มเพาะในศักยภาพของภาคธุรกิจ ส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ซึ่งในอนาคต Thai-BISPA เชื่อมั่นว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้ของเราจะสามารถผลักดันในภาคธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ในระยะเวลาในอนาคตธุรกิจไทยจะเติบโตขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในภาพรวมของประเทศ

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดงาน

Thai - BISPA Day 2014 หวังให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความก้าวหน้าเป็นหนึ่งในอาเซียน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบนักลงทุน  พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จำนวนมาก นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยคาดว่าจะสามารถส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งในพัฒนาในศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้เป็นส่วนสำคัญ จุดแข็งในการบ่มเพาะและขับเคลื่อนทางภาคธุรกิจของประเทศในอนาคต ซึ่งเราเล็งเห็นถึงโอกาสในการก้าวสู่การขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนับจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

นางสุวิภา วรรณสาธพ นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย กล่าวว่า สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubations & Science Parks Association, Thai - BISPA) ได้จัดตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศมีมาตรฐานระดับสากล ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน พร้อมสร้างโอกาสให้มีการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ออกสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ

นางสุวิภา  กล่าวอีกว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีแนวคิดให้มีการจัดงาน Thai - BISPA Day เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการจัดตั้งสมาคมฯ และเพื่อเผยแพร่ผลงานเด่นของสมาชิกสมาคมฯ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการผลงานของสมาชิก ซึ่งมีทั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubators) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) และหน่วยงานพันธมิตรจากทั่วประเทศ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างฐาน" เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย มีการต่อยอดแนวคิด ผลิตสินค้าหรือบริการให้แตกต่างจากที่มีอยู่เดิม โดยการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับการใส่ความคิดสร้างสรรค์อันเป็นทุนทางปัญญา ซึ่งจะช่วยให้สินค้าและบริการนั้น มีความโดดเด่น น่าสนใจ ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้า รวมทั้งมีมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น

"ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกจำนวน 31 ราย และสมาคมฯ ได้นำนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ โดยงาน “Thai - BISPA Day 2014" ในปีนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค รวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุน ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 400 ราย แสดงให้เห็นถึงความสนใจงานวิจัยด้านต่างๆ อันอาจนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ภายในงานประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ปลากรอบ Mr. SEA, Smile feet, Olympus Innovation Technology Co., Ltd, Carligo : Car Operating System เป็นต้น และได้คัดเลือกผลงานวิจัยมานำเสนอจำนวน 10 รายจากผลงานวิจัยทั่วประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วง, ขนมจีนแห้ง, LED mask: หน้ากาก LED กระตุ้นคอลลาเจน, และถุงบรรจุชนิดละลายน้ำได้ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์และบริการในโครงการฯ เราเชื่อมั่นว่าสามารถทำให้เกิดการพัฒนา หากมีการสนับสนุนอย่างจริงจัง จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยในเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"

นางสุวิภา กล่าวสรุป

 

 

Credit : thanonline.com

 2373
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thai-BISPA วันนี้เสมือนลมใต้ปีกของภาคธุรกิจไทย ที่จะขับเคลื่อนสู่การผลักดันให้เกิดการผลักดันของภาคธุรกิจแบบ B2B ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ขับเคลื่อนไปกว่า 500 ล้านบาท และในปีนี้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ได้มากว่า 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน
2373 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง B2B MARKETING, CRM & KEY ACCOUNT MANAGEMENT วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556
2102 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
3229 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
3002 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thaitrade.com จับมือ 3 พันธมิตรเว็บ B2B ยักษ์ใหญ่ Alibaba.com, Tradeindia.com และ Tradekorea.com เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องผลักดันผู้ส่งออกไทยขยายตัวในตลาดโลก
1922 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์