กระทรวงพาณิชย์ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล

กระทรวงพาณิชย์ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล

 

 

กระทรวงพาณิชย์ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล  เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

 

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า งานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสู่คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นการสร้างคุณค่าให้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์และตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

ในการรับมือกับเศรษฐกิจในยุคสมัยของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต 

พร้อมนี้จะมีการรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานสากล (Franchise Standard) และการเตรียมความพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดสากล (Franchise Go Inter) รวมทั้งการปฐมนิเทศผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์พื้นฐาน รุ่นที่ 13 (Franchise B2B) 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และบุคคลทั่วไป รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วกว่าการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินทุนของตนเอง นอกจากนั้นการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจที่ดีมีมาตรฐาน สามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าวธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นที่นิยมและได้รับการพัฒนาเรื่อยมา โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของคนไทย มากกว่า 500 กิจการ มีมูลค่าทางการตลาดรวมกันจำนวน 161,016 ล้านบาท

ผู้ประกอบการธุรกิจเร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์

โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ปี 2554 ได้จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 บริษัท โดยนางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า งานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสู่คุณภาพมาตรฐานสากล

เป็นการสร้างคุณค่าให้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์และตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพ แฟรนไชส์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ในการรับมือกับเศรษฐกิจในยุคสมัยของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต

โดยช่วงเช้าเปิดการสัมมนาในหัวข้อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โอกาสและอุปสรรคสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยคุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลการเตรียมพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ กับกูรูแฟรนไชส์ คุณพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล

ช่วงบ่ายเปิดประสบการธุรกิจด้วยเสวนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์จากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น

  • ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.เอสแอนด์พีซินดิเคท 
  • คุณพีท น้อยอ่ำ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำักัด
  • คุณสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน พี ดี เฮ้าท์
  • คุณอาทิตย์ คงนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทอิงลิช จำกัด ผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
  • ดำเนินรายการโดย คุณจิรภัทร สำเภาจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

 

 

Credit : thaifranchisecenter.com

 2173
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์