What is B2BThai ?

What is B2BThai ?

 

เว็บไซต์ B2B E-Marketplace ใหญ่ที่สุดในไทย ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน โดยมีการประการศขายสินค้า ประกาศซื้อสินค้า การขอราคาสินค้า การส่งคำสั่งซื้อสินค้า และข้อมูลการติดต่อซื้อขายสินค้า มีมูลค่าหลายล้านบาทต่อวัน  

B2BThai.com มุ่งมั่นพัฒนาทั้งในด้านเครื่องมือการซื่้อขายสินค้า และการเป็นตัวประสานระหว่างผู้ซื้อผู้ขายด้วยบริการจัดซื้อออนไลน์ที่ช่วยให้การซื้อขายสินค้าง่าย และสะดวกมากขึ้น

B2BThai.com ห้างสรรพสินค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจ กับ ธุรกิจ (B2B) 

ด้วยเหตุที่ว่าการค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด คนรุ่นใหม่จะซื้อสินค้า จะขายสินค้า
ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ต การขายสินค้าผ่าน
B2BThai.com ที่เป็น E-Marketplace สะดวกกว่ากันมากมาย
เราสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบสินค้าแต่ละรายการ
ได้อย่างง่ายดาย เพราะ
B2BThai.com มีการแบ่งหมวดสินค้าได้อย่างลงตัว เราเชื่อว่าการค้าขายทาง
ออนไลน์จะทำให้ทุกอย่างง่ายเพียง ปลายนิ้วสัมผัส

B2BThai.com เครื่องมือ Long Tail Marketing 

ลูกค้าของคุณจะอยู่ทุกที่ทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ คุณไม่ควรเสียโอกาสทางการขาย คุณไม่จำเป็นต้อง
มีหน้าร้านใหญ่โต ไม่ต้องมีโกดังสินค้าเพื่อเก็บสินค้ามากมาย เพราะคุณสามารถประกาศขายสินค้าผ่าน

B2BThai.com ได้มากมายมหาศาล โดยไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดพื้นที่การขาย เพราะ B2BThai.com
จะทำหน้าทีขายให้คุณ 24 x 7 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เพราะเราได้พัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อรองรับเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานขายให้คุณเรียบร้อยแล้ว

“ ร่วมด้วย ช่วยขายโดย B2BThai.com ”

 4062
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ด้วยปณิธานและจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและช่วยเหลือธุรกิจ SME ไทย ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ด้วยเครื่องมือแห่งโลกธุรกิจไร้พรหมแดน
B2BThai.com เว็บไซต์ B2B E-Marketplace เป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและบริษัทจำนวนมากไว้ในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ - ขายสินค้า
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์