B2BThai.com E-Marketplace อีกหนึ่งช่องทางสำหรับ E-Procurement

B2BThai.com E-Marketplace อีกหนึ่งช่องทางสำหรับ E-Procurement

 

B2BThai.com E-Marketplace อีกหนึ่งช่องทางสำหรับ E-Procurement

 

E-Procurement หรือการจัดซื้อแบบออนไลน์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดซื้อทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เพราะเป็นการนำเอาอินเตอร์เน็ตมาใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการลดต้นทุนในขบวนการจัดซื้อได้อย่างมาก 

การจัดซื้อออนไลน์ส่วนหนึ่งต้องอาศัย E-Marketplace ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผู้ซื้อ-ผู้ขายออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันระหว่างผู้ขายและเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้พบกับผู้ซื้อกลุ่มใหญ่ในตลาด โดย
E-Marketplace ได้นำเสนอการกำหนดราคาแบบลอยตัว ผู้ขายที่หลากหลาย ทำให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าและผู้ผลิตได้อย่างลงตัว

 

 2000
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เราเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรสูงสุด กำไรทั้งหมดจากเว็บไซต์ B2BThai.com จะนำกลับไปตอบแทนกลับคืนสู่สังคมในรูปแบบ "ร่วมแรงและแบ่งปัน"
ปัจจุบันทุกคนใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาสินค้าตามต้องการ ไม่มีใครค้นหาสินค้าผ่านสมุดหน้าเหลือง สมุดหน้าม่วง สมุดหน้าเขียวกันแล้ว เพราะชักช้า เสียเวลา ...
จากเด็กบ้านนอก เด็กชาวไร่ชาวนา เด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เด็กขาดโอกาสของสังคมไทย สร้างธุรกิจจากสองมือเปล่ากับน้องๆ โปรซอฟท์จากสองสามคนในช่วงเริ่มต้นเมื่อ 2538 จนมี ...
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์