5 เคล็ดลับสำหรับการแก้ปัญหา การค้าระหว่างธุรกิจ ในระบบ E-Commerce โดย Amazon

5 เคล็ดลับสำหรับการแก้ปัญหา การค้าระหว่างธุรกิจ ในระบบ E-Commerce โดย Amazon

 

 

แนวโน้มของระบบ E-Commerce กำลังร้อนแรงในตลาดการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business: B2B)ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการค้าธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Customer: B2C) โดยผู้ซื้อจะสามารถทำการซื้อขายธุรกิจของตัวเองได้คล้ายกับร้านค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำทั่วไป

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการแบบออนไลน์ (รวมไปถึง Amazon Supply) บริษัทที่ทำธุรกิจการค้าแบบ B2B จึงนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้ระบบ E-Commerce แต่บริษัทเหล่านี้ก็ต่างมีความเสี่ยงในพื้นที่ตลาด E-Commerce ที่มีบริษัททำธุรกิจการค้าแบบ B2B บริษัทอื่นๆ ใช้แบรนด์สินค้า และใช้รูปแบบในการเสนอสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในตลาด E-Commerce อยู่แล้วอีกมากมาย

มูลค่า E-commerce ในมือของเจ้าของธุรกิจ

ตามบทความของ Mashable กล่าวว่า ผู้ขายสินค้าแบบ B2C ได้เลือกที่จะย้ายออกจากกรอบการตั้งร้านค้าออนไลน์ที่ Amazon สร้างขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะตัดความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์จากเว็บไซต์ที่พวกเขาสร้างขึ้นใน Amazon เพราะปัญหาที่ว่าคือ ร้านค้าของพวกเขายังคงอยู่ใน Amazon ขณะที่พวกเขายกเลิกการใช้บริการไปแล้ว แม้ว่าร้านค้าปลีกได้หยุดการผลิตสินค้าที่มีอยู่ใน Amazonก็ตาม แต่ผู้บริโภคกลับเลือกที่จะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าประเภทเดียวกันกับผู้ค้าปลีกคนอื่นที่มีอยู่ใน Amazon แทน

แม้ว่าเรื่องราวของ Mashable จะกล่าวถึงผลกระทบเพียงที่เกี่ยวของกับการค้าแบบ B2C แต่ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า “แล้วการค้าแบบ B2B จะเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกันหรือไม่” หากพวกเขาเลือกที่จะย้ายไปทำเว็บไซต์ที่มีการใช้แบรนด์สินค้าของพวกเขา และใช้แพลตฟอร์มแบบ E-Commerceในการเสนอขายสินค้าและบริการ หลังจากอดีตเคยมีการเริ่มต้นจากการเสนอขายผ่านทาง Amazon Supply

บริษัทที่ใช้เว็บไซต์ที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง และใช้แพลตฟอร์มแบบ E-Commerce ได้รับความนิยมมากขึ้นจากผู้บริโภคในตลาดดิจิตอล ถึงแม้ว่าจะมีหลายบริษัทที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มการขายสินค้าของตนเองผ่านตลาดรูปแบบอื่น ๆ ก็ตาม

การสร้างรูปแบบการขายสินค้าแบบ E-Commerce ที่แข็งแกร่งมากขึ้น

บางบริษัทที่ใช้รูปแบบการค้า B2B ลังเลที่จะดำเนินการใช้รูปแบบการขายสินค้าแบบ E-Commerce เพราะว่ามีกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้เวลานาน ทำให้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้น แต่ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มแบบ E-Commerce มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจแบบ B2B เพราะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยการสร้างที่แพลตฟอร์มแบบ E-Commerce หากจะประสบความสำเร็จ และต้องการความแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุณจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาและโอกาสที่มาพร้อมกับการเลือกใช้แพลตฟอร์มดังต่อไปนี้

1. เลือกรูปแบบการใช้งานพื้นฐานที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความต้องการของธุรกิจ สนับสนุนเป้าหมายหลักของบริษัทคุณ โดยจัดการกับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เช่น การเลือกให้ความสำคัญของค่าใช้จ่ายระหว่าง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อให้กิจการดำเนินการหรือขายต่อไปได้ (CAPEX) กับค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการดำเนินการ (OPEX) ก็เป็นเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างระบบ E-Commerce ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความเร็วในการเข้าสู่ตลาด แน่นอนว่า E-Commerce ย่อมมีความสะดวกในการทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จัก  มีศักยภาพที่แตกต่างกับการนำเสนอโดยแพลตฟอร์มอื่น ๆ แม้ว่ามันอาจจะต้องใช้ความมีส่วนร่วมของผู้บริหารและลูกค้ามากยิ่งขึ้น จึงจะสามารถดำเนินการได้

3. บูรณการระบบ E-Commerce กับระบบที่มีอยู่ของบริษัทให้ดีที่สุด แพลตฟอร์มของ E-Commerce สามารถนำไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การเติมเต็มสินค้าของบริษัทที่มีอยู่แล้ว หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่การบูรณการของคุณอาจมีบางจุดที่ต้องเริ่มหลังจากการดำเนินการติดตั้ง แต่มันควรจะเป็นช่วงรอยต่อที่ไม่มีปัญหาทำให้การทำงานของคุณล่าช้าไป

4. คุณสมบัติและการใช้งาน แนวโน้นทางการค้าแบบ B2B เป็นการรวมคุณสมบัติการทำงานที่เกิดขึ้นจากการค้าปลีกออนไลน์ หากผู้ขายนำประสบการณ์ที่ได้จากการค้าบนเว็บไซต์แบบ B2C มาปรับใช้กับการค้าแบบ B2B เช่น ฟังก์ชั่นในการค้นหาสินค้าได้อย่างหลากหลายวิธี การเข้าเว็บไซต์ผ่าน Mobile  หรือการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น จะทำให้การค้าธุรกิจแบบ B2B มีสามารถเป็นที่นิยมได้เช่นเดียวกับการค้าธุรกิจแบบ B2C

5. การขยายระบบในอนาคตการปรับขยายของแพลตฟอร์มแบบ E-Commerce เป็นอีกปัญหาที่สำคัญในการทำธุรกิจแบบ B2B E-Commerce บ่อยครั้งที่บริษัทสร้างแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่มีข้อจำกัดทางด้านการพัฒนา แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการของเทคโนโลยีในอนาคต ที่มีความสามารถในการดำเนินการในหลายรูปแบบ หลายแพลตฟอร์ม

ดังนั้นด้วยกลยุทธ์การทำธุรกิจแบบ B2B E-Commerce คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่มีแบรนด์สินค้าและแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่เป็นของคุณเอง และทำให้แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่รู้จักได้ โดยสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำการตลาดแบบเดิมได้

 

 

Credit : Marketingprofs.com

 633
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thai-BISPA วันนี้เสมือนลมใต้ปีกของภาคธุรกิจไทย ที่จะขับเคลื่อนสู่การผลักดันให้เกิดการผลักดันของภาคธุรกิจแบบ B2B ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ขับเคลื่อนไปกว่า 500 ล้านบาท และในปีนี้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ได้มากว่า 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน
2070 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง B2B MARKETING, CRM & KEY ACCOUNT MANAGEMENT วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556
1964 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
2793 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
2634 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thaitrade.com จับมือ 3 พันธมิตรเว็บ B2B ยักษ์ใหญ่ Alibaba.com, Tradeindia.com และ Tradekorea.com เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องผลักดันผู้ส่งออกไทยขยายตัวในตลาดโลก
1783 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์